ייפוי כוח מתמשך, יפ"מ, אפוטרופוסות דלג לתוכן הראשי

יפוי כוח מתמשך


עד לפני מס' שנים, כאשר אדם הפך לבלתי כשיר מבחינה משפטית (בשל מצב רפואי, ירידה בזיכרון וכדו'), היה צריך לפנות לבית המשפט, ולמנות עבורו אפוטרופוס.
אפוטרופוס הוא למעשה אדם (או מספר אנשים הפועלים יחד) הפועל/ים בשמו של אותו אדם (המכונה "חוסה") ומנהל/ים את ענייניו, בהתאם לשיקול דעתם, ובפיקוח האפוטרופוס הכללי.
בשנת 2016 נערך תיקון בחוק, אשר הכניס הסדרים משפטיים חדשים שמטרתם להקל על הסיוע והתמיכה באדם המתקשה לטפל בענייניו בעצמו,
תוך שימת דגש על זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונותיו.  

אחד מההסדרים הללו הוא "יפוי כוח מתמשך".
זהו מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את העתיד בשלב שבו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.
ביפוי הכוח המתמשך אדם יכול לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד, אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בהיבטים מסוימים, ולמנות מראש אנשים שהוא סומך עליהם כמיופי כוח, אשר יפעלו בשמו ועבורו בתחומים שונים הנוגעים לחייו - בעניינים רכושיים, אישיים או רפואיים.

איך זה עובד?

אדם המבקש לערוך יפוי כוח מתמשך יכול לעשות זאת, בכפוף לתנאים מסוימים, באמצעות עו"ד אשר אין לו עניין אישי ביפוי הכוח, ואשר עבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי.
אדם שעורך יפוי כוח מתמשך מכונה "ממנה", והוא ממנה מיופה כוח (אחד או יותר) - אשר בו/בהם הוא נותן את אמונו המלא כי יפעל/ו בהתאם להנחיותיו ביום בו יפוי הכוח ייכנס לתוקף.
לרוב, מדובר בבני ובנות משפחה, כגון בן/בת זוג וילדים. ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח מחוץ למשפחה, כגון בעל מקצוע מסוים,
בו קיימים יחסי אמון (למשל עו"ד שאינו עורך את יפוי הכוח המתמשך או רו"ח), וכן אדם קרוב אחר. על מיופי הכוח לתת את הסכמתם להתמנות כמיופי כוח,
ולחתום על כך במסמך יפוי הכוח המתמשך. ניתן גם למנות גורם מיודע, כלומר להחליט על אדם נוסף, שעל מיופה הכוח ליידע על כניסת יפוי הכוח לתוקף
וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה.

במסגרת יפוי הכוח המתמשך אדם יכול לקבוע את כל אופן הטיפול בו, בגופו, ברכושו ובכלל ענייניו, כאשר לא יהיה מסוגל לכך.
למשל: באיזה אופן לנהל את הרכוש שלו? היכן יתגורר בהתאם למצבו? מי יחליט על איזה טיפול רפואי יקבל, ואיזה טיפול רפואי ירצה לקבל או לא לקבל?
כיצד לטפל בדירה הרשומה על שמו? וכן הלאה, כל מקרה לגופו.


בעיני, היתרון המרכזי של ההליך הזה, בנוסף להיותו מכבד ומאפשר אוטונומיה יותר מהאפוטרופוסות, הוא דאגה הן לממנה, והן למיופי הכוח:
הממנה - ניתנת לו האפשרות לתכנן ולעצב את עתידו, בהתקיימם של מצבים שונים, שבהם לא יוכל להביע את רצונו.
ביחס למיופי הכוח - "ביום פקודה", במקום "לנחש" מה ההורה שלהם היה רוצה או מעדיף - הם מקבלים מסמך המפרט את כל רצונותיו והעדפותיו, ובאופן זה מצטמצמים חילוקי הדעות.

יש לקחת בחשבון שהליך זה, שהינו למעשה תכנון מוקדם למצב עתידי אפשרי, טומן בחובו רגישות שעלולה להיווצר ביחס לבני ובנות המשפחה הנוספים,
שכן יפוי כוח מתמשך מתבסס על יחסי אמון, שלעתים קיימים, ולעתים לא, עקב נסיבות החיים. לא די להחליט "באופן יבש" את זהותם של מיופי הכוח ותפקידיהם השונים,
אלא חשוב מאוד להתייחס למרקם המשפחתי המסויים בכל מקרה ומקרה.
ככל שתהיה הסכמה ותחושת לכידות בעת עריכת יפוי הכוח המתמשך, כך יגבר הסיכוי ליישומו בבוא העת, בדרך העולה בקנה אחד עם רצון הממנה, עם פחות מתחים וחילוקי דעות.

כמי שעוסקת בגישור בתהליכי בניית הסכמות, אני מתייחסת להליך הזה כתהליך בניית הסכמות לכל דבר ועניין,
בו יש להקשיב לכל צד, לזהות את צרכי המשתתפים, ולסייע בהגעה להבנות משותפות, שיבואו לידי ביטוי במסמך יפוי הכוח המתמשך.
אני בעלת הכשרה לערוך יפוי כוח מתמשך וניסיון, ואשמח לעמוד לרשותכם, בין עם בעריכת יפוי כוח מתמשך, על כל הכרוך בו, ובין אם בהליך הגעה להסכמות בדרך לעריכת יפוי כוח מתמשך.
 

תנאי שימוש באתר "גישרי לב"

1. תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
2. תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש, הוראות בדבר שמירה על פרטיות, הוראות בנושא שמירה על זכויות יוצרים. אנא קרא/י בעיון את כל תנאי השימוש.
3. המשתמש/ת מסכים, בעצם פעולת הגלישה באתר, לכל הוראות התקנון. המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא/היא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה באתר נעשית בהסכמת האחראי עליו/ה כנדרש בדין.
4. אתר "גישרי לב" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר ("גישור וייעוץ") ייצוגי עבור "גישרי לב" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן
5. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
6. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
7. קניין רוחני הקניין הרוחני באתר – לרבות אך לא רק – סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים ו/או עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לבעל האתר, או לצד ג' אשר הרשה את שימושם או הצגתם באתר וזאת אלא אם צוין אחרת. אם הנך מזהה הפרה , אנא פנה בכתובת gishrei.lev@gmail.com בעל האתר יברר ויסדיר את העניין תוך זמן סביר מקבלת הפניה.
אין למשתמש באתר אישור או רשות לעשות שימוש בקניין הרוחני באתר , אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.
אין לעשות שימוש בשם האתר או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לבעלי האתר ו/או לצד ג'.
ייתכן ובאתר יהיו קישורים (links) אשר מפנים לאתרים חיצוניים (להלן 'אתרים חיצוניים') שאינם בבעלות בעל האתר ואינם בשליטתו. הקניין הרוחני באתרים חיצוניים הינו בבעלות צד ג' ואין לבעל האתר כל זכות בהם. אין בעצם הטמעת הקישורים באתר כדי להרשות או לאשר כל פעולה שהיא ביחס לנכסי קניין רוחני באתרים החיצוניים. אם מצאת את האתרים אליהם מפנים הקישורים כפוגעניים או ככאלה אשר מפרים את הדין אנא ידע את בעלי האתר בהקדם בכתובת gishrei.lev@gmail.com והוא יפעל לבירור התלונה וטיפול בה.
בנוסף, באתר עשויות להופיע פרסומות שמקורן בחברות ו/או עסקים שאינם בבעלות ו/או באחריות בעל האתר. אין לבעל האתר כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומות אלו. אם נתקלתם בפרסומת פוגענית ו/או פרסומת אשר מפרה את החוק אנא פנו אל בעלי האתר בכתובת gishrei.lev@gmail.com בבקשה להסרת הפרסומת.
אם הנך מעוניין לבצע שימוש ביצירה אשר מופיעה באתר – יש לקבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.
8. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "גישרי לב" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "גישרי לב".
9. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
10. האתר מכיל מידע ותוכן של בעלת האתר אשר נועד לתת רקע לפעילויותיה של בעלת האתר והסבר על השירותים שהינה מציעה.
11. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
12. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
13. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "גישרי לב" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
14. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
15. צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "גישרי לב".
16. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
17. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
18. בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.